เงื่อนไข
การจัดส่งสินค้า

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจเช็คสภาพกล่องสินค้าและตัวสินค้าที่อยู่ภายในกล่อง ภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

หากพบสินค้าชำรุดหรือมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 093 131 7060 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

หรือติดต่อผ่านชองทางไลน์

เพิ่มเพื่อน
ตรวจเช็คสถานะการจัดส่ง

ค่าจัดส่งขั้นต่ำ 35 THB

ยอดคำสั่งซื้อ 1- 999 บาท

Free Shipping on orders above 1,000.- THB

จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อ ที่มียอดตั้งแต่ 1,000.- บาท ขึ้นไป

ระยะเวลาจัดส่ง 1-2 วันทำการ

ยกเว้นลูกค้าไม่รับโทรศัพท์/ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ