นโยบายการคืนและยกเลิกคำสั่งซื้อ

เงื่อนไขการเปลี่ยน - เคลมสินค้า
 1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
 2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ไลน์ @cafeathome ก่อนทุกครั้ง
 3. สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยบริษัท ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี
 4. cafeathomeshop.com จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที
 5. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์
เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของ cafeathomeshop.com ถือเป็นที่สิ้นสุด
ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยมีหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทางอีเมล์ [email protected] ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ และให้ส่งคืน
สินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
 1. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
 2. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์, ใบรับประกัน, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
 3. สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
 4. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้
หมายเหตุ: ทาง cafeathomeshop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้
 • กลุ่มสินค้า espresso tools เช่น เครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ เป็นต้น
 • กลุ่มแก้วกาแฟ  เช่น แก้วเซรามิก แก้วเก็บความร้อน – เย็น เป็นต้น
 • กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/สั่งผลิต
 • กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ
 • สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน
 • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
**การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน
“สินค้ามีการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าชั้นนำของประเทศ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจหลังการขายที่ดีเยี่ยม จาก ทางศูนย์บริการโดยตรง ในการเคลมสินค้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการหลังการขายของเรา”

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมายังไลน์ @cafeathome หากได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก cafeathomeshop.com แล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ทางแอดมินแจ้งทางไลน์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

 1. จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ cafeathomeshop.com ภายใน 7 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน

 2. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-15 วันหลังจากบริษัทฯ ยืนยันการรับคืน

 3. จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ทำการชำระเงิน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคาร

  • คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตภายใน 7-15 วันทำการ*

  • คืนเงินเข้าบัตรเดบิตภายใน 30-45 วันทำการ*

 4. ในกรณีที่ชำระเงินด้วยวิธีการแบ่งชำระ การทำคืนค่าสินค้าบางส่วนอาจจะทำให้เงื่อนไขการผ่อนชำระมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของทางธนาคารผู้ออกบัตร โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการบัตรเครดิตของท่าน