นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายทางธุรกิจ

[นโยบายทางธุรกิจ]

  1. นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

กรณีคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ โดยสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อไม่เกิน 3 ชั่วโมง หลังคำสั่งซื้อสำเร็จ ทั้งนี้ cafeathome-shop ขอสงวนสิทธิ์หากสินค้าได้ดำเนินการจัดส่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

สำหรับการขอคืนเงินจะใช้เวลาในการดำเนินการอย่างน้อย 7 หลังคำสั่งยกเลิกสำเร็จ

2. นโยบายการจัดส่ง

หลังคำสั่งซื้อสำเร็จ cafeathome-shop จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป ระยะเวลาในการจัดส่งสำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล ประมาณ 2-3 วัน และต่างจังหวัด ประมาณ 3-4 วัน โดย cafeathome-shop จะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุทางอีเมล์หรือ SMS

3. นโยบายการแลกเปลี่ยน

กรณีได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผิดสี ขนาด สินค้าคนละชนิดกับที่สั่ง ต้องแจ้ง cafeathome-shop ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า (นับตามระบบขนส่ง)
โดย cafeathome-shop จะรับผิดชอบค่าส่งสินค้า สำหรับการเปลี่ยนสินค้านั้น ๆ 

รายละเอียดและขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนสินค้า
3.1 ลูกค้าดำเนินการส่งสินค้ากลับมาที่ cafeathome-shop โดยขนส่ง J&T หรือ Flash เท่านั้น 
3.2 หากเป็นขนส่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งเองทั้งจำนวน
3.3 หลังจาก cafeathome-shop ได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าทันที

4. นโยบายการคืน

กรณีสั่งซื้อสินค้าและได้รับสินค้าถูกต้องแล้ว cafeathome-shop ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี

5. นโยบายการคืนเงิน

cafeathome-shop ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนเงินทุกกรณี

[นโยบายความเป็นส่วนตัว]

  1. วิธีเก็บข้อมูล 
  • cafeathome-shop จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมายและยุติธรรมเท่านั้น
  • เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลติดต่อ และขอการยินยอมจากคุณ เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้วิธีการอื่น เราจะประกาศ
  • วัตถุประสงค์ที่เราต้องการใช้งานข้อมูลนั้นบนเว็บไซต์ พร้อมรายละเอียดในการติดต่อ
  • คุณสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ cafeathome-shop หรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า อาจมีบางบริการที่เราไม่สามารถมอบให้แก่คุณได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • เมื่อคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ เรา จะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้ โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการบางบริการที่เรามีให้ (ซึ่งรวมถึงการตอบกลับข้อสอบถามของคุณ) แก่คุณได้

2. ข้อมูลที่เก็บ 

  • cafeathome-shop จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณเพื่อดำเนินการตามข้อสัญญาและธุรกรรมที่ตกลงไว้ระหว่างคุณและ cafeathome-shop
  • cafeathome-shop จะไม่เก็บรวบรวมใช้งานหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

3. การนำข้อมูลไปใช้วัตถุประสงค์หรือเหตุผล

cafeathome-shop นำข้อมูลไปใช้สำหรับการบริการจัดส่งสินค้าตามที่คุณให้ไว้หรือใช้สำหรับบริการเพื่อให้คุณพบประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นและใช้สำหรับการตลาดในอนาคต

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

สำหรับผู้ใช้หรือลูกค้าที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี) เราได้ดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนตัวตามที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้ตามโปรไฟล์ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดสามารถดูแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ (ยกเว้นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้) ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเห็นและแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้เช่นกันถ้าหากผู้ใช้งานแสดงความเห็นความเห็นและข้อมูลภายในนั้นจะถูกเก็บไว้ตลอด

5. การแชร์ข้อมูลปัจจุบันและอนาคต 

cafeathome-shop ไม่มีโนบายในการแชร์ข้อมูลของลูกค้า

6. สิทธิ์ของผู้ใช้ในการขอสำเนาแก้ไขหรือลบข้อมูล

กรณีคุณมีบัญชีบนเว็บไซต์นี้ สามารถร้องขอสำเนา แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเรา คุณสามารถร้องรอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้เช่นกัน

– รายละเอียดที่ติดต่อในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโนบายความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถติดต่อเราได้ถ้าคุณมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และแนวทางปฏิบัติของเรา หรือคำถามเกี่ยวกับ “ข้อมูลบัญชี” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของคุณทางอีเมล์ [email protected]