Cold Brew พร้อมดื่มด้วย 6 ขั้นตอน ง่าย

วันนี้แอดมินเอาวิธีการชงการแฟ COLD BREW แสนง่ายดาย ใน 6 ชั้นตอนมาฝากค่ะ
.
Cold brew เป็นวิธีการชงการแฟด้วยน้ำเย็น โดยใช้เวลาในการชงระหว่าง 12 – 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นวิธีการชงที่แตกต่างจากการชงร้อนแบบดั้งเดิมอย่าง pour over coffee การชงวิธีนี้จะทำให้เกิดกรด (acidic) น้อยกว่าการชงแบบดั้งเดิมถึง 67% กรดที่ลดลงก็ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ฟัน กระเพราะอาหาร หัวใจ เป็นต้น

สำหรับการชงเราในที่นี้เราจะใช้สูตรอัตราส่วนของกาแฟต่อน้ำ 50:500 กรัม

ใส่ความเห็น